Lepojamies ar jau paveikto

Esam priecīgi, ka Improvement komanda, sadarbībā ar SIA “Latvijas Ceļu Būve”, var piedalīties tik vērienīgā projektā un veikt būvdarbus būvobjektā “Skolas ielas un Upes ielas pārbūve Dobeles pilsētā”.

Par projektu

Dobeles pilsētā tiek veikta Upes un Skolas ielu pārbūve, kuras nodrošina piekļuvi esošajām kultūras un izglītības iestāžu ēkām un savrupmājām, un kuras paredz arī salīdzinoši lielu satiksmi gan no transporta, gan gājēju puses. Šajā teritorijā ir izteikts izglītības iestāžu īpatsvars, t. sk. Dobeles Mūzikas skola, kur šobrīd norisinās būvdarbi. Pārbūvējamais Skolas ielas un Upes ielas posms ir īpaši augstas nozīmes un sniegs neatsveramu ieguldījumu pilsētas infrastruktūrā, vedot arī uz jauno koncertzāli un parku.

Ko esam paveikuši

Lai veiksmīgi noritētu darbi, sākotnēji tika veikti visi sagatavošanas darbi, kā, piemēram, pamata nesošās kārtas un virskārtas būvniecība, drupinātās grants seguma un sīkšķembu izlīdzinošās kārtas būvniecība. Visi betona apmaļu un bruģa seguma izbūves darbi tiek veikti saskaņā ar Latvijas Būvniecības likumu, Latvijā spēkā esošajiem būvnoteikumiem un citiem normatīviem aktiem. Tiek ievērotas visasDarba drošības un aizsardzības prasības. Kopumā veicam ap 9000 m2 bruģakmens ieklāšanu ietvēm un ielām, kā arī ap 3500 apmaļu izbūvi.

Ieguvumi Improvement attīstībai

Bruģēšanas darbi Dobelē stiprina un attīsta mūsu kolektīvu. Strādājot šādus apjomus, saprotam, ka vairs nekas mums nav nepaveicams. Ir izveidojies stabils, draudzīgs un atsaucīgs kolektīvs, kas veidos ilgstošu uzņēmuma attīstību. Šis mums ir arī liels pārbaudījums un izaicinājums, lai pierādītu sev, ka to spējam. Noteikti neapstāsimies pie padarītā un turpināsim attīstīties, gan mazākos projektos, gan ar dalību izsludinātajos konkursos. Katrs padarītais darbs ir jauna pieredze, kura mūsu komandu stiprina arvien vairāk.