Ceļa izbūves darbi.

Gads Darba procesi Vieta Kvadrātmetri
2020. gads Sagatavošanas darbi:
•Uzmērīšana un nospraušana;
•Dokumentācija;
•Krūmu un koku ciršana.
 Dzilnuciems, Babītes pag., Babītes nov. 1000 m2
Zemes klātnes darbi:
•Augu zemes norakšana;
•Zemes klātnes ierakuma būvniecība;
•Materiālu novietojot būvalaukumā;
•Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no pievestās grunts.
Zemes slāņa izbūve:
•Nesaistītu minerālmateriālu dilumkārtas būvniecība;
•Drenējošās kārtas būvniecība.
Komunikāciju izbūve:
•Apzaļumošana ar augu zemi.
Aprīkojums:
•Ceļa zīmju cinkotu metāla balstu uzstādīšana.
U.c. darbi

Komentāri